lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

(List do Hebrajczyków 1:8, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001