lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

(List do Hebrajczyków 1:8, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019