Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,

(List do Hebrajczyków 12:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019