Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,

(List do Hebrajczyków 12:14, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001