Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.

(List do Hebrajczyków 12:28, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019