Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.

(List do Hebrajczyków 12:28, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001