Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.

(List do Hebrajczyków 3:14, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001