Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.

(List do Hebrajczyków 3:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019