Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;

(List do Hebrajczyków 4:12, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019