Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.

(List do Hebrajczyków 13:15, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020