Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!

(Ks. Izajasza 43:1, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019