Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.

(Ks. Izajasza 66:13, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019