Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

(Ew. Jana 1:1, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019