A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

(Ew. Jana 1:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019