A Słowo ciałem się stało i zamieszkało w¶ród nas, i ujrzeli¶my chwałę jego, chwałę, jak± ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

(Ew. Jana 1:14, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001