(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

(Ew. Jana 1:29, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019