Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),

(Ew. Jana 10:35, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019