Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),

(Ew. Jana 10:35, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001