(10) Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos.

(Ew. Jana 18:10, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019