(36) Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.

(Ew. Jana 18:36, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019