Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

(Ew. Jana 20:28, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001