Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

(Ew. Jana 3:5, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019