A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.

(Ew. Jana 3:19-20, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019