Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.

(Ew. Jana 6:27, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019