Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

(Ew. Jana 3:16, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019