Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima: Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielę. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim.

(Ks. Jeremiasza 31:18, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019