Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.

(List Judy 3, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019