je¶li tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, któr± usłyszeli¶cie, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sług±.

(List do Kolosan 1:23, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001