jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.

(List do Kolosan 1:23, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019