Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim,

(List do Kolosan 2:18, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001