(14) Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.

(List do Kolosan 4:14, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019