Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.

(Ew. Łukasza 16:17, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019