Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.

(Ew. Łukasza 16:17, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001