Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy.

(Ks. Micheasza 7:19, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019