(32) Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.

(Ew. Marka 12:32, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019