Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?

(Ew. Mateusza 13:55, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001