(16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

(Ew. Mateusza 16:16, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019