(19) A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, (20) i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia .

(Ew. Mateusza 2:19-20, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019