Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

(Ew. Mateusza 24:27, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019