Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

(Ew. Mateusza 25:41, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019