Wtedy powie i tym po lewicy: IdĽcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

(Ew. Mateusza 25:41, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001