(57) Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. (58) On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. (59) Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno (60) i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. (61) Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

(Ew. Mateusza 27:57-61, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020

Komunikat dla administratora strony Uaktualnij odnośniki do serwera Biblia 2000. Czytaj, co się zmieniło...