Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

(Ew. Mateusza 28:19, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019