A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

(Ew. Mateusza 3:16, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019