Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

(Apokalipsa (Objawienie) 1:7, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019