A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

(Apokalipsa (Objawienie) 20:10, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019