(14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

(Apokalipsa (Objawienie) 20:14-15, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019