A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsług± twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzeg± słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!

(Apokalipsa (Objawienie) 22:8-9, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001