Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

(Ks. Psalmów 51:7, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019