wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

(List do Rzymian 1:7, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019