Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

(List do Rzymian 10:13, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019