Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

(List do Rzymian 10:13, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001