Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

(List do Rzymian 10:17, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019