wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,

(List do Rzymian 3:23, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019