Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

(List do Rzymian 5:8, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019