Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

(List do Rzymian 6:23, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001