Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

(List do Rzymian 6:23, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019