Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

(List do Rzymian 6:23, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019