Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

(List do Rzymian 8:9, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019