Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

(List do Rzymian 8:15, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019