Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.

(List do Rzymian 10:9, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020